Project information
Basics of Psychology – Supporting Students' Activity through Technology (ZAPSY)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1037/2023
Project Period
8/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace výuky předmětu Základy psychologie směřující k aktivnímu zapojení studentů do výuky a k podpoře průběžného studia za vyššího využití e-materiálů a technologií. Jde o úpravu a správu e-learningu. Změna směřuje k uzpůsobení výuky pro využití prvků flipped classroom. Navrhované změny reagují na výsledky zpětné vazby a záměry v inovacích předmětů na ÚPV. Předmět Základy psychologie je jedním ze základních (A) předmětů v bakalářském studiu a je určen všem bc. studentům Ústavu pedagogických věd. Každým rokem se do předmětu zapisuje přes 80 studentů. Realizace budou spočívat ve vyhledání a elektronizaci vhodných zdrojů pro samostudium ke každému z témat (texty, prezentace, videa), tvorba krátkých didaktických testů k tématům, vytvoření chatu k tématům, příprava k prezentací k vybraným diskusním celkům, příprava kvízů a a interaktivních prezentací využívaných přímo ve výuce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.