CEEPUS project - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe (FISH)

Project Identification
HU-0809-11-2324 (Umbrella) FISH -Romance Languages
Project Period
9/2023 - 8/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava
Pázmány Péter Katolikus Egyetém Bölcseszettudomanyi Kar
University of Ljubljana
Karl-Franzens-Universität Graz
Universitatea Babes-Bolyai
Sveučilište u Zadru / University of Zadar
Jagellonian University in Kraków
University of Zagreb
University of Novi Sad

V rámci projektu FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe bude rozvíjena vědecká spolupráce a podporovány studentské mobility na partnerská pracoviště. Dále bude na léto 2024 plánován program Letní školy v Budapešti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.