Project information
Ready for the future: understanding long-term resilience of the human culture (RES-HUM) (RES-HUM)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/22_008/0004593
Project Period
1/2024 - 6/2028
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Archaeology of the ASCR, Prague, v. v. i.
Institute of Nuclear Physics
National Museum

Projekt je zaměřen na objasnění základních principů resilience lidské společnosti v historické perspektivě s využitím dlouhých časových řad a na přenos získaných poznatků do společenské praxe. Tohoto cíle bude dosaženo podporou excelentního výzkumu a rozvíjením spolupráce mezi humanitními a přírodními vědami, jakými jsou archeologie, dějiny umění, antropologie, genetika, geologie, klimatologie, botanika, geofyzika či jaderná fyzika.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.