Project information
Lexikon a gramatika češtiny IV - 2024

Projekt Gramatika a lexikon češtiny IV 2024 má za cíl výzkum v oblasti vybraných gramatických a lexikálních jevů v češtině. Výzkum je veden z diachronní i synchronní perspektivy, jakož i z hlediska možností a mezí jejího počítačového zpracování. Do projektu budou zapojeni doktorští a vybraní magisterští studenti pracoviště. Projekt má za cíl podpořit formou stipendií publikační činnost studentů, zejména jejich účast na mezinárodních konferencích, odborných workshopech a letních školách. Dále se orientuje na financování zvaných přednášek a seminářů domácích i zahraničních odborníků z akademické sféry i z praxe.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.