Project information
Analýza, zpřístupnění a prezentace archivního dědictví

Project Identification
MUNI/A/1491/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je dosáhnout co nejširšího zapojení mladých badatelů do výzkumných úkolů pracoviště. Záměrem je jednak pokračovat v zavedených edičních podnicích (zejména Regesta Imperii) a dále se věnovat analýze různých typů archivních pramenů a jejich zpřístupnění. To bude realizováno zejména výstavou s kritickým katalogem o knižní kultuře na Moravě ve středověku a raném novověku. Dále budou připraveny regesty pro ediční podnik Regesta Imperii a portál AHISTO a konečně bude realizován archivní výzkum v domácích i zahraničních archivech pro potřeby dílčích analýz souvisejících s profilací konkrétních doktorských studentů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.