Project information
Uncertainty, intercultural communication, and ontological politics in the Anthropocene (NIKOPA)

Project Identification
MUNI/A/1521/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt v rámci religionistiky zhodnocuje dekolonizační tendence v antropologii po ontologickém obratu a reflektuje problematiku mezikulturní komunikace jako komunikace napříč světy (kulturami-přírodami). Klíčovým problémem je, že napříč různorodými realitami je v kontextu globálních hrozeb spojených s klimatickou změnou, růstem ekonomických nerovností a rozpadem důvěry v etablované (demokratické) politické instituce potřeba vyjednávat řešení problémů, které různým způsobem a různou měrou nakonec ohrožují všechny. Navzdory jejich všeobecné povaze jakožto rizik jsou však spojeny s radikálními nejistotami, a to napříč světy, včetně světa konstruovaného prostřednictvím moderní vědecké produkce, čímž se hroutí pevné normativní základy vyjednávání sdíleného světa. To tak musí překlenovat radikální diference jazykových her a životních forem. Předložený projekt propojuje řadu případových studií reflektujících problém (ne)(do)rozumění ohledně (ne)sdílených zájmů a (ne)schopnosti kolektivního jednání vedoucího k jejich naplnění. Mapuje tak konflikty i synergie v rámci rozdělené společnosti prodchnuté nejistotami a přispívá tak k hledání společnosti udržitelné, demokratické a zároveň odolné.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.