Project information
Dialogues about Art: contemporary Fine Art in Brno

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1699/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Brněnská výtvarná scéna představovala řadu výrazných a ve svém díle originálních osobností (V. Makovský, M. Axman, D. Chatrný, a další) a v této tradici pokračuje dodnes (P. Kvíčala, K. Šedá, …). Příznačné pro brněnskou výtvarnou scénu však vždy bylo a je, že budí diskuzi, je živá a často ve svém přijetí rozporuplná, což lze nejlépe ilustrovat na akceptaci výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru (brněnský orloj, …). Díla brněnských výtvarníků se vyjadřovala pestrou škálou výtvarných postupů, od tradiční techniky malby a sochařství až po cesty konceptuálního výtvarného projevu. Dlouhodobá tradice institucí vystavujících výtvarná díla (Moravská galerie, Dům umění, ale i soukromé galerie a výstavní síně jako je Art Gallery nebo Wannieck Gallery), stejně jako vzdělávacích institucí tohoto směru (FAVU VUT Brno, SŠUŘ Brno) podporovala jedinečný, a přitom řemeslně vyspělý styl brněnských výtvarníků a zajišťovala kontinuitu výtvarného života v Brně. Cílem zamýšleného zkoumání je charakterizovat brněnskou výtvarnou scénou na poli estetiky, a to prostřednictvím rozhovorů, svého druhu platónských dialogů, s předními současnými brněnskými výtvarníky o otázkách umění a krásy, které budou představeny v knižní publikaci. Cílem projektu je představit a charakterizovat brněnské výtvarné umění v posledních 30 letech. Prostřednictvím rozhovorů s významnými brněnskými výtvarníky (Petr Kvíčala, Tomáš Medek, Jan Ambrůz, Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk, Irena Armutidisová, Jennifer de Felice, Martin Zálešák, Václav Houf, Ján Lastomirský aj.) o otázkách vymezení umění, jeho hranic, kritéria hodnocení umění, postupů tvorby, funkce umění a dalších se pokusíme zodpovědět teoretické otázky estetiky cestou jejich reflektované umělecké praxe a tvůrčí zkušenosti, a to v kontextu brněnského regionu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.