Project information
Study of Manuscripts of Japanese Zen Master Dogen (1200–1253) (Rukopisy majstra Dógena)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1685/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt „Štúdium rukopisov japonského zenového majstra Dógena (1200–1253)“ sa zameriava na porozumenie originálnemu rukopisu majstra Dógena, japonského stredovekého zenového učiteľa, s cieľom rozpoznať a čítať jeho myšlienky priamo z ním spísaných pôvodných materiálov.
V uplynulom roku sa mi podarilo získať z knižnice Stanfordskej univezity kópiu niekoľkých zachovaných rukopisov majstra Dógena z jeho monumentálnej zbierky Pokladnica oka pravej dharmy (jap. Šóbógenzó), ktoré sú výnimočnou ilustráciou dobového písomníctva japonského stredoveku a jeho následného vývoja. Aktuálny projekt je zameraný na oboznámenie sa s dobovým písmom a čítanie týchto rukopisov, ktorým bude predchádzať štúdium originálnych, rukou písaných (kaligrafických) textov predmoderného obdobia. Zápis tohto typu textov totiž reflektuje historickú realitu japonského písma, ktoré sa formovalo v priebehu storočí pod silným vplyvom čínskeho jazyka aj písma, a ktorého výsledkom je klasický japonský jazyk zaznamenaný v kombinácii foneticky užívaných znakov (manjógana) aj hybridných foriem (tzv. kuzušidži) tvoriacich bežnú súčasť zápisu japonských textov a dokumentov v predmodernom období.
S pomocou projektu budem schopná analyzovať a čítať originál Dógenových rukopisných textov, ktoré budú následne spracované do odbornej štúdie v anglickom jazyku a publikované v niektorom z medzinárodných impaktovaných časopisov špecializovanom na oblasť východnej Ázie. Štúdia bude spracovaná a odovzdaná v redakcii do mája 2024, pričom primárne sa zameriam na časopisy, s ktorými som doteraz nespolupracovala (Acta Orientalia – Scopus Q1, Acta Linguistica Asiatica – Scopus Q3, Archiv orientální – Scopus Q3) a už overené domáce periodikum (Studia Orientalia Slovaca – Scopus Q3) by bolo až následným publikačným zámerom. Sekundárnym cieľom projektu bude spracovanie a vydanie prekladov čínskych a japonských básní majstra Dógena, ktoré dokladajú jeho odlišný prístup k obom jazykom, pričom tejto aktivite sa budem venovať v druhej polovici roka 2024. Publikáciu prekladovej štúdie v slovenskom jazyku budem smerovať do domáceho literárneho časopisu (Jazykovedný časopis – Scopus Q2, event. Svět literatury – Scopus Q3).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.