Project information
Data Visualization Intervention in Public Space (DATAVIZ)

Project Identification
MUNI/C/0110/2024
Project Period
3/2024 - 2/2025
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na bakalářskou práci, která byla oceněna nominací na Cenu děkanky FF MUNI a vznikl z ní akademický poster vystavený v prostorách fakulty. Tato práce se zaměřila na motivace tvůrců datových vizualizací ve veřejném prostoru. Cílem projektu je překlopit tyto poznatky do praxe a vytvořit datově-vizualizační intervenci ve veřejném prostoru v Brně, zaměřenou na socio-environmentální problematiku. Projekt nabízí jedinečnou příležitost prokázat vliv datových vizualizací na povědomí veřejnosti o důležitých sociálních a environmentálních otázkách. Díky podpoře tohoto projektu bude možné financovat návrh, vývoj a realizaci intervence, a také prezentovat poznatky z bakalářské práce na odborné konferenci (např. Information+). Výsledná vizualizace bude součástí magisterské práce, která může být potenciálně přetvořena do akademického článku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.