Project information
Activities of the Czech-Liechtenstein Commission of Historians in 2024

Project Identification
MZV 109619/2024
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

1. Rozvíjet činnost CZ-FL komise historiků z let 2010-2013 a následujících období mandátů provádět popularizace česko-lichtenštejnských vztahů
2. Rozvíjet pedagogickou činností působit na studenty, především Masarykovy univerzity v Brně
3. Pokračovat v započatých výzkumných aktivitách ústících do společných vědeckých prací a dále je rozvíjet
4. Předkládat společné projekty

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.