Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný prvek efektivity výzkumu (PREFEKT)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0192
Project Period
9/2009 - 3/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Keywords
education in R+D, management in R+D
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology

Záměrem projektu je kvalitativně posílit personální kapacity v oblasti řízení VaV prostřednictvím uceleného teoretického a praktického vzdělávacího kurzu terciální úrovně v oblasti řízení VaV určeného pro pracovníky ve VaV (včetně Ph.D. studentů) s cílem dosáhnout synergického efektu vyplývajícího z vlastní odborné kvalifikace a komplementárních dovedností získaných školením. Vzdělávací kurz v obalsti řízení VaV bude tvořen dvěma cykly formou blokové výuky s frekvencí po 14 dnech v rozsahu 48 hod. výuky + 16 hod. intenzivního semináře praktických dovedností. Cílem je proškolit 2x120 osob z cílové skupiny - s regionálním případně celorepublikovým dopadem. Součástí projektu je evaluace kvality a verifikace vzdělávacího kurzu vzhledem k cílové skupině po realizaci prvních dvou cyklů a případná modifikace druhého běhu celého kurzu.