Project information
Hlavní rezidence knížat Liechtensteinů na Moravě

Project Identification
MUNI/21/MIL/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu se stala snaha nově a celistvěji zhodnotit okolnosti stavebního vývoje hlavních liechtensteinských rezidencí na Moravě (Valtic a Lednice) v co nejširším kulturněhistorickém kontextu. Současný stav bádání o daných objektech vykazuje dosud značně torzovitou podobu, a proto se jedním z ústředních záměrů projektu stal výzkum v nově centralizovaných fondech liechtensteinského archivu ve Vídni, jehož potenciál nebyl dosud odborně využit. Projekt počítá se skutečností, že výsledky studia stavebních účtů, inventářů i pramenů osobní povahy a jejich kritické zhodnocení a interpretace ve vztahu ke stavebnímu vývoji rezidencí a jejich uměleckému vybavení, budou v textové podobě připraveny pro publikování v odborném periodiku.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.