Hodnocení informací a znalostní management

Title in English Evaluation of information and knowledge management
Authors

ČERNÝ Michal ČERNÁ Zuzana

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14525/HODNOCENI-INFORMACI-A-ZNALOSTNI-MANAGEMENT.html/
Keywords knowledge management; information management; Reading; effective learning
Description Informace jsou všude kolem nás a je velice důležité se s nimi naučit vhodným způsobem zacházet – hodnotit je, zasadit do kontextu a přetvářet je na znalosti. V článku se pokusíme ukázat některé parametry, které je možné zvažovat při analýze kvality informací, a pokusíme se krátce přiblížit základy znalostního (či informačního) managementu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.