...zapovidám, by se kontrolirovalo, jest-li já pracují... Aneb o vlivu němčiny na český jazyk Bedřicha Smetany

Authors

RYCHNOVSKÁ Lucie

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. 11. 2009)
Citation
Keywords Bedřich Smetana - 19th Century - Czech-German Bilingualism
Description The paper deals with research of German phenomena in Czech written correspondence of Bedřich Smetana (1824-1884). German influence is manifested in ortography, vocabulary and syntax and can be explained by Smetana’s Czech-German bilingualism.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.