K problematice služby akolytů při liturgii

Title in English The issue of services acolytes in the liturgy
Authors

ČERNÝ Michal

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source Teologické texty
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://www.teologicketexty.cz/casopis/2011-3/K-problematice-sluzby-akolytu-pri-liturgii.html
Description Služba akolytů při liturgii byla významným způsobem akcentována v IGMR (Institutio Generalis Missalis Romani) e.t. 2002, kde dochází k nové diferenci mezi ostatními přisluhujícími a akolytou. Je ale třeba říci, že i předchozí vydání IGMR s jejich službou počítá, ale v zásadě nelze mluvit o nějaké zvláštní teologii akolytů v rámci liturgiky. Samotnou činnost je možné diferencovat do tří základních oblastí – péče o nemocné, kterým přinášejí eucharistický pokrm, samostatné sloužení bohoslužeb slova, není-li k dispozici kněz či jáhen, a pomoc při eucharistické liturgii. My se zaměříme právě na třetí složku činnosti, aniž bychom tuto část služby upřednostňovali na úkor dalších. Je ale třeba mít na paměti, že liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Ministeria quaedam pak připojuje ještě sociální a pastorální rozměr této služby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.