Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.)

Authors

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.