Vybrané otázky zpracování edic německých středověkých textů (na příkladu vícejazyčných paralelních komplexů historiografických děl české provenience)

Authors

BROM Vlastimil

Year of publication 2012
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V. textologické kolokvium – Umělecké dílo a jeho elektronická edice – film / hudba / divadlo / literatura pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR v Praze dne 3. prosince 2012.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.