Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.)

Authors

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Year of publication 2014
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.