Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech

Title in English Application of non-destructive methods by the systematic archaeological research in Upper stronghold in Kestřany
Authors

DEJMAL Miroslav GRÜNSEISEN Jiří MERTA David VÁGNER Michal ZBRANEK Hynek

Year of publication 2013
Type Article in Proceedings
Conference ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichů v Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 9
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Keywords Bohemia-medieval-stronghold-gpr
Description This paper aims to evaluate the use of non-destructive methods, namely Ground penetrating radar (GPR), used upon the systematic archaeological research in Upper stronghold in Kestřany (distr. Písek). Archaeological excavations in Kestřany was caused by ground works accompanying the gradual reconstruction. In parallel with the ongoing reconstraction we focused on architectualhistorical survey. Since excavations are restricted only to areas threatened by ground works, in 2012 we decided to examine other important areas by GPR. Our main goal was to broaden our knowledge about the stronghold developoment. The following paper presents the conclusion we reached by combining the results of archaeological excavations and the ground penetrating radar method.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.