Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce

Investor logo
Title in English Early medieval sites Kostice - Zadní hrúd and Kostice - Louky od Břeclavska. Detail view of surface, geophysical and aerial prospection.
Authors

DRESLER Petr MACHÁČEK Jiří MILO Peter

Year of publication 2013
Type Article in Proceedings
Conference Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Archaeology, anthropology, ethnology
Keywords Early Medieval; prospection; geophysics; survey; aerial
Attached files
Description The article presents the results of a combined research of two early medieval sites intensively monitored since 2008 by surface, air and geophysical prospection. At the site Kostice - Zadní hrúd were gathered data from prospection used for planning of archaeological research.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.