Mapujeme v krajině

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

SVATOŇOVÁ Hana PLUCKOVÁ Irena SVOBODOVÁ Hana MRÁZKOVÁ Kateřina HOFMANN Eduard SVOBODOVÁ Jindřiška RUDA Aleš ROMAŇÁKOVÁ Marta

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Attached files
Description Odborný a metodický text "Mapujeme v přírodě", obsah: tři hlavní kapitoly a další subkapitoly s pracovními názvy: 1. Úvod do problematiky geografických informačních systémů a mapových serverů (Co je to GIS, Které software mohu využít ve výuce zdarma, základní nástroje pro práci s GIS, vytváření geografických dat - zaznamenání výsledků pokusů a pozorování, zásady jejich vizualizace, Mapujeme s GIS, Mapujeme s tužkou a mapou, Mapové servery jako zdroje informací o krajině a životním prostředí). 2. Mapování v krajině v přírodních vědách a jejich výuce: Fyzikální experimenty a pozorování v krajině, Chemické pokusy a pozorování v krajině, Biologické pokusy a pozorování v krajině. 3. Přírodovědné pokusy a pozorování v tematickém environmentálním projektu 4. Psych. - ped. příloha – Zvládání stresu ve školním prostředí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.