AD TRANSLATIONEM

Authors

ALCHAZIDU Athena DOLEŽALOVÁ Pavla MALÁ Milada STRMISKOVÁ Monika RAKOVÁ Zuzana MAREČEK Zdeněk KAMENICKÁ Renata FICTUMOVÁ Jarmila

Year of publication 2015
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description International Translatology Conference. Geneze překladu. Analýza a srovnání lingvistického materiálu. Souměřitelnost textových forem. Problematika ekvivalence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.