Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles

Authors

KOSEK Pavel

Year of publication 2015
Type Article in Proceedings
Conference Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Linguistics
Keywords development of Czech Language; enclitic; preterite; auxiliary Old Czech Bibles
Description Článek se zabývá vývojem slovosledu auxiliáru préterita, který se během historického vývoje češtiny změnil v tzv. stálou příklonku. Studie se zakládá na analýze jazyka staročeských biblí Bible drážďanské, olomoucké, mlynářčiny a benátské (Matoušova evangelia). Cílem článku je zachytit všechny slovosledné pozice sledovaných auxiliárních forem ve vybraných biblických překladech. Analýza ukazuje, že auxiliár préterita se ve sledovaných textech vyznačuje vlastnostmi stálého enklitika. Analyzovaná data naznačují, že postiniciální pozice (2P) českých enklitik se ustálila jako základní (prototypická) slovosledná pozice již ve staročeském období a že kontaktní slovosled (VA) měl v tomto období zřejmě stylovou funkci.