Draslíkový proud citlivý na acetylcholin u síňových srdečních buněk potkana: změny vyvolané působením etanolu a nikotinu

Authors

HOŘÁKOVÁ Zuzana MATEJOVIČ Peter ŠIMURDOVÁ Milena ŠIMURDA Jiří BÉBAROVÁ Markéta

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod. Draslíkové proudy typu inward rectifier hrají důležitou roli v arytmogenezi včetně arytmií spojených s konzumací alkoholu nebo kouřením (zejména fibrilace síní). Cílem této práce byla analýza změn inward rectifier proudu citlivého na acetylcholin (IK(Ach)) navozených etanolem a nikotinem v klinicky relevantních koncentracích u síňových srdečních buněk potkana. Metodika. Měření byla provedena pomocí metody whole cell patch clamp při 23 ± 1 °C na enzymaticky izolovaných síňových buňkách potkana (v rozmezí -110 až -10 mV; uvedena jsou data naměřená při -110 mV). Etanol byl aplikován v koncentracích 2 - 80 mM (~0.09 - 3.7‰), nikotin v koncentraci 400 nM. Konstitutivně aktivní složka IK(Ach) byla měřena jako proud citlivý na specifický inhibitor tertiapin-Q (300 nM), acetylcholinem vyvolaná složka IK(Ach) jako proud aktivovaný acetylcholinem (3 µM). Výsledky. Konstitutivně aktivní složka IK(Ach) byla signifikantně navýšena o 89,3 ± 35,3, 112,7 ± 37,3, 102,5 ± 23,0 a 53,4 ± 24,9 % vlivem 2, 8, 20 a 80 mM etanolu (n = 6-10). Také nikotin (400 nM) vyvolal signifikantní vzrůst této proudové složky o 112,5 ± 34,7 % (n = 7). V případě acetylcholinem stimulované složky IK(Ach) byl patrný dvojí efekt etanolu ve všech aplikovaných koncentracích. Například etanol v koncentraci 20 mM inhiboval tuto složku proudu o 28,1 ± 6,8% (n = 7), u jiných buněk ji naopak aktivoval o 67,8 ± 21,8% (n = 7). Podobně nikotin působil na acetylcholinem stimulovanou složku IK(Ach) dvojím efektem; byla pozorována jak inhibice (o 33,0 ± 5,4 %, n = 3), tak aktivace (o 39,9 %, n = 1). Závěr. Etanol i nikotin v klinicky relevantních koncentracích působí signifikantní navýšení konstitutivně aktivní složky IK(Ach). Acetylcholinem vyvolaná složka IK(Ach) může být etanolem i nikotinem u různých buněk buď navýšena, nebo potlačena. Tyto pozorované změny by mohly přispět k vysvětlení vlivu konzumace etanolu a kouření na elektrofyziologii síňového myokardu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.