Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření

Authors

NOVOTNÝ Petr VAŘEJKOVÁ Zuzana

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects: