Co říká o tvoření přídavných jmen individuálně přivlastňovacích od přechýlených ženských jmen na -yně/-kyně v češtině odborná literatura a Český národní korpus

Title in English What say Czech scientific literature and Czech National Corpus about building of possessive adjectives derived from female names with endings -yně/-kyně
Authors

KOPÁČKOVÁ Lucie

Year of publication 2012
Type Article in Proceedings
Conference Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/20/Varia20.pdf
Field Linguistics
Keywords Czech National Corpus; possessive adjectives; Corpus Analysis; suffix - in -yně -kyně
Description This paper wants to find out if individual possessive adjectives are formed from female names with endings -yně/-kyně in present-day Czech language, or not. All outcomes are based on the analysis of data from Czech National Corpus - SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB a SYN2010.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.