LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE V PROBLEMATICE DIABETICKÉ NOHY

Authors

PEKAŘ Matej MAZUR Miloslav FOLTYS Aleš KOZÁK Jiří KUBA Petr PEKAŘOVÁ Anna NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description U lumbální sympatektomie (LS) se ireverzibilně poškodí sympatický provazec a ganglia segmentů L1-L5, nejčastěji L2-L4. Výkon se provádí již od roku 1923. První indikací byla terapie spastické paralýzy. Nynější indikace jsou: hyperhidróza, perzistující bolest dolních končetin (DKK), Raynaudův fenomén, Thromboangitis obliterans, ICHDK ve vymezených případech. Někteří autoři uvádějí LS jako přínosnou i u diabetiků, je však důležité pečlivě zvážit očekávaný přínos. Prinicipem je zrušení eferentace na alfa-1 receptory, čímž dochází k relativní vasodilataci malých cév na DKK. Dále přerušení eferentace exokrinních žláz, kterou se sníží objem tvořeného potu a aferentace nociceptorů ovlivňujících pocit bolesti DKK. Efekt LS není u všech pacientů stejný. Maximální přínos této metody spočívá ve správně načasované indikaci. V jistém čase může pacientovi dopomoci oddálit amputaci končetiny i o několik měsíců, či let. U špatně indikovaného výkonu však bude efekt minimální až žádný (například u neuropatického postižení DKK nebo u pokročilé gangrény DKK). K správné indikaci pomáhá invazivní testování predikce efektu LS ve spinálním bloku. Sledujeme změny na DKK: laserovou Doppplerovskou flowmetrií, kožní teplotou, provokačním potním testem, sympatickou kožní odpovědí, měřením tkáňového kyslíku a jinými. V případě signifikantních změn na DKK je LS indikována. LS lze provést operačně miniinvazivně z retroperitoneálního přístupu nebo chemicky pod CT kontrolou. Obě metody mají své výhody a nevýhody, jejich efekt je však srovnatelný. V problematice diabetické nohy: U diabetiků můžeme indikace LS rozdělit do dvou skupin. Očekávané zvýšení prokrvení, které může být u některých pacientů signifikantní a příznivě ovlivnit hojení defektů. Dále pak úlevu od bolestí přerušením aferentace z nociceptorů DKK. Invazivní testování ve spinálním bloku s výhodou pomáhá predikovat efekt LS. Obecně lze doporučit LS v terapii diabetické nohy u pacientů, kteří mají malé nehojící se defekty, bez známek závažné infekce, s poruchou cirkulace nebo u diabetiků, kteří trpí chronickou bolestí DKK.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.