Lze modelovat a matematizovat historii? Projekt generativní historiografie náboženství

Title in English Is It Possible to Mathematize History? The Project of the Generative Historiography of Religion
Authors

CHALUPA Aleš

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Konferenční příspěvek představuje projekt GEHIR (Generativní historiografie náboženství; viz http://gehir.phil.muni.cz/), řešený Ústavem religionistiky FF MU v letech 2015-2017, a některé ze zásadních teoretických a metodologických inspirací, které využívá k řešení zvolených výzkumných otázek. Mezi tyto teoretické a metodologické inspirace pak patří zejména projekty 1) generativní sociální vědy Joshuy M. Epsteina a 2) kliodynamiky Petera Turchina, které zavádějí do studia sociálních jevů a historických dynamik formalizované výpočetní a matematické modelování. Konferenční příspěvek zhodnocuje potenciál těchto inovativních přístupů a pokouší se na konkrétních příkladech otázek demonstrovat jejich možný přínos k dosavadnímu historickému bádání o náboženství.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.