Analýza pulzové vlny u mladých žen ve věku 18-22let: pilotní studie.

Authors

BUDINSKAYA Ksenia ZÁVODNÁ Eva NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod. V předcházející studii jsme se zabývali účinkem hormonální antikoncepce na regulaci krevního tlaku ovlivněné autonomním nervovým systémem. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv antikoncepce na parametry získané analýzou pulzové vlny, které informují o stavu cévního systému. Metodika. Vyšetření se zúčastnilo 12 žen, které používají antikoncepci (HA) a 12 kontrol (KO). U všech byla provedená analýza pulzové vlny a byly stanovené následující parametry centrální aortální křivky: index doby trvaní tenze (TTI), index doby trvání diastoly (DTI), Backbergův poměr subendokardiální viability (SEVR), srdeční frekvence (HR), délka trvání pulzu (PERIOD), doba trvání diastoly (DD), korigovaná délka ejekce (ED), ED/period (ED_PERIOD, %), period-ED/period (DD_PERIOD, %). Všem účastníkům studie byly změřeny hodnoty systolického (STK) a diastolického (DTK) krevního tlaku oscilometrickou metodou. Výsledky. U HA v porovnání s KO byly nalezeny signifikantně nižší hodnoty SEVR (168,5±26,3 vs. 195,5±34,2; p?0,05), DD (578,0±102,0 vs. 675,9± 139,5; p?0,05). Na hranici významnosti byly zaznamenány hodnoty TTI (1730,1±42,6 vs. 1494,9±187,1; p=0,07). Hodnoty STK, které byly naměřeny oscilometricky (121,00±12,57 vs. 110,29±5,28;p?0,05), ED_PERIOD (34,2±3,8 vs. 30,9±3,0; p?0,05) u HA byly signifikantně vyšší než u KO. Na hranici významnosti byly zaznamenány hodnoty DD_PERIOD (65,8±3,8 vs. 69,1±3,0; p=0,07). Závěr. Výsledky pilotní studie ukazují na rozdíly mezi parametry získané analýzou pulzové vlny z centrální aortální křivky u žen užívajících antikoncepci ve srovnání s kontrolní skupinou, a sice na subklinické úrovni.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.