Naše cizí slovesa

Warning

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Our foreign verbs
Authors

ŽIŽKOVÁ Hana

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V příspěvku jsme se zaměřili na nejproduktivnější typ vzniku sloves, tedy slovesa zakončená na -ovat, a hledali jsme ta, která nejsou zaznamenána ve slovnících. Provedli jsme korpusovou sondu a zachytili jsme 139 sloves, která jsme následně rozřadili podle společných vlastností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.