Milan Kreuziger - Ondřej Lánský (eds.): Modernita/ modernity v euroasijských a civilizačních kontextech (recenze)

Title in English Milan Kreuzziger - Ondřej Lánský (eds.) Modernita/modernity v euroasijských a civilizačních kontextech ( a review)
Authors

HOLZBACHOVÁ Ivana

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description A reviw of the cited book