Zjawy, upiory, sobowtóry... „Romantyczne” transgresje w powieści Podobojí Danieli Hodrovej

Title in English Ghosts, ghouls, doubles...“Romantic” transgressions in the novel Podobojí by Daniela Hodrová
Authors

BALCERZAK Malgorzata

Type Article in Periodical
Magazine / Source Poznańskie Studia Slawistyczne
Citation
Web https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/issue/view/53
Keywords transgression, doubling, death, Daniela Hodrová, romantic literary tradition