Jean Clair, Úvahy o stavu moderního umění, Odpovědnost umělce (Considérations sur l´état des beaux-arts, La Responsabilité de l´artiste), překlad

Authors

DOLEŽALOVÁ Pavla

Year of publication 2006
Citation
Description V knize má čtenář možnost seznámit se se dvěma kratšími, byť myšlenkově hutnými Clairovými pracemi – Úvahami o stavu moderního umění z roku 1983 a Odpovědností umělce z roku 1997. Obě studie, byť vyšly s odstupem téměř patnácti let, spolu úzce souvisejí a v mnohém se doplňují. Obě přesahují úzce kunsthistorický rámec a nabízejí originální a současně erudovaný pohled na uměleckou avantgardu dvacátého století.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.