NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny

Title in English NovaMorf - A New Morphological Tagging for Czech Corpora
Authors

OSOLSOBĚ Klára HLAVÁČOVÁ Jaroslava PETKEVIČ Vladimír JOSEF Šimandl MARTIN SVÁŠEK 

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Autoři představí návrh nového morfologického značkování českých korpusů, pracovně nazývaný NovaMorf. Uvedou nejprve motivaci nového systému značkování: (a) snaha uvést v soulad dosavadní morfologické systémy (hlavně pražský a brněnský) (b) zpřehlednění systému značkování a zajištění konzistence. Představí nový tagset, tedy morfologické kategorie a jejich hodnoty, z nichž některé jsou navrženy odlišně od dosavadního pojetí. Zaměří se přitom zvláště na podstatné nové rysy v novém značkování. Částečně se dotknou i lemmatizace, především zavedení konceptu vícenásobného lemmatu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.