Aktuální tendence digitálního umění

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Current Tendencies in Digital Art
Authors

FRANC Adam SZŰCSOVÁ Monika

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description E-learningové materiály, které seznamují studenty s aktuálními tendencemi digitálního umění (net art, softwarové umění, algoritmické umění apod.), ať už po teoretické stránce (historický vývoj, významní umělci a díla, umělecké strategie) nebo praktické (náměty na tvořivé aktivity, workshopy). Studijní materiály jsou rozčleněny do jednotlivých kapitol, které přibližují konkrétní směry digitálního umění. Každá kapitola zahrnuje také odkazy na další literaturu.
Related projects: