Současné a budoucí možnosti e-learningu na FF MU

Authors

SUDICKÝ Petr MIKŠÍK Daniel

Year of publication 2011
Type Conference
Citation