Slovosled pronominálních enklitik mi, ti, si, ho, mu závislých na verbu finitu v 1. vydání Bible kralické (1579–1594)

Authors

NAVRÁTILOVÁ Olga KOSEK Pavel ČECH Radek MAČUTEK Ján

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects: