Inkubátor sociálních inovací v knihovnách (série workshopů)

Title in English Incubator of social innovation in libraries
Authors

ŠTEFEK Tomáš BARTOŠOVÁ Eliška NOVOTNÝ Roman VÍCHOVÁ Eva ZBIEJCZUK SUCHÁ Ladislava

Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description The aim of the workshop was to present research in the project team. It is a research of social innovation in libraries. The method for realizing the workshop was an incubator for social innovation.
Related projects: