Pavel Zatloukal (ed.) - Ondřej Zatloukal - Miroslav Kindl: Zámek a zahrady v Kroměříži. Praha: Foibos Books, 2018, 248 s., ISBN 978-80-88258-13-1.

Title in English Pavel Zatloukal (ed.) - Ondřej Zatloukal - Miroslav Kindl: The castle and gardens in Kroměříž
Authors

LYČKA Daniel

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Reviewed book "The castle and gardens in Kroměříž/Kremsier" by Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal and Miroslav Kindl
Related projects: