R.U.R. 2019

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

LESŇÁK Slavomír VONKOVÁ Erika JEMELKA Petr

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Vědecká konference s mezinárodní účastí byla tematicky zaměřena k výročí vzniku slova "robot" a k jeho reflexi a využití v české a slovenské filosofii a vědě.