Proměny společenského života na venkově za pozdního socialismu

Authors

POLOUČEK Oto

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Společenský život za pozdního socialismu ovlivňovaly nejen faktory spjaté s politickým zřízením a ideologií, ale i fenomény související s modernizaci a proměnou kvality života na venkově. Přehlížet přitom nelze ani kontinuální vliv hodnot, představ a idejí předávaných ve vesnických komunitách z generace na generaci. Přednáška přestaví průsečíky, konflikty i korelace těchto rovin (nejen) na příkladu proměn tanečních zábav: mladí lidé za účelem jejich organizace vstupovali do mládežnických organizací, podíleli se na stavbách kulturních domů v akcích „Z“, využívali děr a limitů neefektivního centralizovaného státu i tradičně silných sociálních vazeb na vesnici. Sledování společenského života tak může pomoci nahlédnout do nejrůznějších rovin každodennosti posledních dvou dekád socialismu v Československu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.