Josef Šrámek, Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku, Olomouc 2016, 481 S.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation