David Sychra, Raná církevní kariéra Bruna ze Schauenburka (1229–1245), Časopis Matice moravské 136, 2017, s. 35–49.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation