Dariusz Adamczyk, Srebro i władza. Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latách 800–1100 PWN SA Warszawa 2018, 426 s.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation