Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika

Title in English Current Issues of Contemporary Linguistic Russian Studies VI: Pragmatics - Syntax - Semantics
Authors

GAZDA Jiří

Year of publication 2019
Type Conference
Citation
Description Jednodenní kolokvium u příležitosti nedožitých 90. narozenin předního brněnského rusisty a slavisty prof. PhDr. Stanislava Žaži, CSc., na kterém účastníci z ČR, Slovenska a Ruska vystoupili s příspěvky tematicky zaměřenými především na oblasti uvedené v podtitulu názvu kolokvia (pragmatika - sémantika - syntax). Publikačním výstupem akce bude memoriální postkonferenční sborník.