Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice

Authors

GAZDA Jiří

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Příspěvek byl zaměřen na diskurzivní analýzu titulků a perexů vybraných textů současné ruské a české politické publicistiky, v nichž je aserce (tvrzení) a její záměna za presupozici (předpoklad) využívána jako prostředek jazykové manipulace. Cílem příspěvku bylo ukázat, že aserce je spolu s nepřiměřeným používáním expresivního lexika a ironie jedním z rozpoznávacích znaků neautentické publicistiky.