Profesní seniorita® - skripta pro online výuku

Authors

HARVÁNKOVÁ Klára VAŘEJKOVÁ Zuzana ŠTOROVÁ Ilona KOSTELNÍKOVÁ Michaela KAMANOVÁ Lenka DOSEDLOVÁ Jaroslava PETROVOVÁ Markéta DVOŘÁKOVÁ Miroslava

Year of publication 2020
Citation
Related projects: