Pracovní schopnost a životní styl učitelů středních odborných škol

Investor logo
Title in English Work ability and lifestyle of vocational upper-secondary school teachers
Authors

HARVÁNKOVÁ Klára

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Data prezentovaná v příspěvku vycházejí z dotazníkového šetření v rámci projektu TAČR. Do výzkumu se zapojilo 15 středních škol. Mezi zkoumané oblasti bylo zařazeno měření pracovní schopnosti a mapování chování v oblasti životního stylu u učitelů středních odborných škol. Pro posuzování pracovní schopnosti byl použit vědecky ověřený výzkumný nástroj tzv. index pracovní schopnosti (Work Ability Index, WAI), který se používá v téměř 30 zemích na celém světě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.