Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr Píša: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749‒1848)

Authors

DROZDA Martin

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.