Ondřej z Řezna, Husitská kronika a Dialog o českém kacířství. Přel. Jana Zachová a Soňa Černá, úvod a poznámky Pavel Soukup, Argo 2020,

Authors

NECHUTOVÁ Jana

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Kritické zhodnocení překladu ze středověké latiny a němčiny Husitská kronika Ondřeje z Řezna

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.